Het adres voor het maken van werktekeningen voor vrijwel alle mogelijke staalconstructies, als fabriekshallen, opslagloodsen, trappen, liftschachten, frames, laad en los-perrons, alsmede utiliteitsbouw-projecten.

Wij maken gebruik van "STRUCAD", het tekenpakket dat ontwikkeld is voor de geavanceerde staalconstructie-bouwmethodes..
Hiernaast staan enkele "links" naar voorbeelden van door ons getekende en / of te tekenen constructies.

Voor de 3D modellen is een viewer nodig om ze 3 dimensionaal te kunnen bekijken.
Deze viewer wordt met de modellen samen in een zipbestandje meegeleverd, wat u kunt dowloaden door op de knop "struwalker" te klikken.
U hoeft dus niets te installeren, maar alleen het zipbestand uit te pakken naar een door u gekozen plaats en in de map "3dmodellen" de te bekijken modelbestanden met de extensie "bsw" naar het struwalker.exe bestand te slepen.
En en ander staat ook beschreven in het meegeleverde leesmij tekstbestand.

Op al onze offertes, mededelingen, aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten zijn steeds van toepassing de voorwaarden vastgelegd in de R.V.O.I.1998, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage.
Deze voorwaarden kunt u inzien en/of downloaden als pdf bestand door hier te klikken

Ons adres :
Het Meer 93
8448 GC Heerenveen
E-Mail: info@hetmeer.com
Tel. 0513-627549
Fax: 0842-235663

Nieuwe tekenkamer